INDIVIDUALNA TERAPIJA

Individualna terapija

Proces rada na sebi započinje dogovorom prvog termina s terapeutom. To je možda naizgled mali trenutak, no ja ga vidim kao veliki korak obojan hrabrosti jer želja da za sebe želimo bolje i drugačije je u tom trenu veća od želje da stvari za nas ostanu iste, onakve kakve su bile i do sada.

U radu s klijentima koristim znanja koja sam stekla edukacijom iz psihoterapijskog pravca transakcijske analize, no nadograđujem ga i znanjima koja stječem iz edukacije za art ekspresivnog terapeuta.

Ono što obilježava moj terapijski rad s klijentima je usmjerenost na jasno ugovaranje ciljeva rada – na prvom susretu (i kroz prvih nekoliko susreta) mi je cilj dobiti sliku klijenta, konteksta iz kojeg dolazi te što bi on ili ona htio postići kroz terapijski rad.

U daljnjem radu stavljam fokus na odnos terapeut-klijent, našu zajedničku suradnju s ciljem otkrivanja obrazaca misli, osjećaja i ponašanja koji ju/ga sputavaju u samoostvarenju, autonomnom življenju i slobodnom donošenju odluka i izbora.

Za svoje klijente želim da kroz terapijski rad unaprijede svoju kvalitetu života – odnos sa samim sobom i drugima.

Vrijeme trajanja: 50-55 minuta

Cijena: 60,00 EUR

Dogovori termin prvog susreta

Slobodno pošalji mail, WhatsApp poruku ili me kontaktiraj putem poziva.
Nećeš čekati dugo, javit ću ti se u vrlo kratkom vremenu 🙂

Javi se putem WhatsAppa

Adresa

Dragojla Kušlana 2
Zagreb, 10000
Hrvatska

Radno vrijeme

Po dogovoru