OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Informacije o trgovačkom društvu

ŽELIM ZNATI, OBRT ZA PODUKU I SAVJETOVANJE, VL. MATEJA MARINIĆ

Sjedište: Dragojla Kušlana 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
Obrt registriran kod: GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE, SEKTOR ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I INVESTICIJE, ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD ZAGREB (ZAGREB)

MBO: 98189271
OIB: 02434159257
IBAN: HR2523400091160622724
SWIFT: PBZGHR2X, PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, RADNICKA 50, ZAGREB, 10000

Adresa elektroničke pošte:mateja@zelimznati.hr

Info telefon: +385 98 16 91 265

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Opće odredbe
Obrt ŽELIM ZNATI, pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni https://zelimznati.hr, na World Wide Web mreži – Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice https://zelimznati.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice https://zelimznati.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole obrta ŽELIM ZNATI te prihvaća da obrt ŽELIM ZNATI nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Obrt ŽELIM ZNATI zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Obrt ŽELIM ZNATI može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Obrt ŽELIM ZNATI zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Obrt ŽELIM ZNATI nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica https://zelimznati.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Obrt ŽELIM ZNATI i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice https://zelimznati.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da obrt ŽELIM ZNATI ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Obrt ŽELIM ZNATI može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Obrt ŽELIM ZNATI zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Obrt ŽELIM ZNATI, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Obrt ŽELIM ZNATI će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Sjedište obrta ŽELIM ZNATI je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i obrta ŽELIM ZNATI sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Obrt ŽELIM ZNATI bit će korišten termin ŽELIM ZNATI.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice https://zelimznati.hr
Uvjet za korištenje ŽELIM ZNATI Internet stranice je uspješna registracija Kupca ili kupnja bez registracije. Kod svake narudžbe Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga ŽELIM ZNATI Internet stranice.

ŽELIM ZNATI poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti.

ŽELIM ZNATI preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinci za korisnički račun ŽELIM ZNATI. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik
Jezik komunikacije na https://zelimznati.hr je hrvatski književni jezik i engleski jezik.

Cijene
Cijene su izražene u kunama (HRK), ne sadrže PDV jer obrt nije u sustavu PDV-A, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.
Cijena je utvrđena je za svaku radionicu pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se ŽELIM ZNATI unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja
Obrt ŽELIM ZNATI će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon isteka roka akcijske prodaje, Obrt ŽELIM ZNATI neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba
Obrt ŽELIM ZNATI će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da obrt ŽELIM ZNATI nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Obrt ŽELIM ZNATI otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada zaprimite e-mail potvrde.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s obrtom ŽELIM ZNATI za kupoprodaju je jednokratan ugovor o kupoprodaji koji je konzumiran isporukom radionice od strane ŽELIM ZNATI te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između obrta ŽELIM ZNATI i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene pismene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakon o zaštiti potrošača

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno čl. 10. st. 2. Zakon o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14), obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Obrta, odnosno putem elektroničke pošte na ranije navedenu adresu. Odgovor na korisničke prigovore Obrt će dostaviti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Načini plaćanja
ŽELIM ZNATI Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:
Plaćanje uplatnicom – Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Za virmanski način plaćanja narudžba se šalje tek kada su sredstva vidljiva na računu i proknjižena.
Ako vam je potreban R1 račun molili bismo da to naglasite u napomeni.

Izjava o privatnosti i kolačići
Izjava o privatnosti i politika vezana za kolačiće sastavni su dio ovih Općih uvjeta poslovanja i mogu se pročitati ovdje.