Uspoređivanje s drugima – je li nužno loše?

uspoređivanje s drugima
osobni razvoj

Napisala Mateja Marinić

mag. rehab. educ. edukantica psihoterapijskog pravca transakcijska analiza

Iako bi voljeli ne uspoređivati se s drugima, to je jedna od karakteristika koju nosimo u sebi kao socijalna bića. Ljudska bića koja već tisuće i tisuće godina opstaju upravo zbog potrebe za životom u zajednici, uspostavljanjem socijalnog kontakta i potrebe za povezanošću s drugima. Puko preživljavanje nam je uvjetovano upravo time.

Također, mnogi ističu kako se ne bi trebali uspoređivati s drugima jer je to direktan put prema vječnom nezadovoljstvu. Poruka je vrlo kratka i jasna: nemoj to činiti. Mogla bih se složiti s time i djelomično je tako obzirom da mnoge današnje industrije zarađuju novac upravo na tome – nezadovoljstvu u ljudima, posebice ženama, koje proizlazi iz kontinuiranog uspoređivanja s drugima (nedostižnim idealima).

No, sama sposobnost uspoređivanja s drugima ne mora biti na toliko lošem glasu. Koliko god ona bila nepoželjna – mi to i dalje svakodnevno činimo.

Svakodnevno radimo usporedbe sebe s drugima u različitim aspektima života.

Ovim tekstom bih voljela istaknuti dobru stranu uspoređivanja s drugima, a ta je da nas upravo ona može odvesti do onoga što za sebe želimo – ako ju iskoristimo na “pametan” način, odnosno kao putokaz prema onome što se nalazi u nama (ambicija, aspiracije, ciljevi).

Osobe koje nam svakodnevno privlače pozornost, na koje se ugledamo, s kojima se uspoređujemo su pravo to – putokazi prema onome što u svom životu trebamo ili tko želimo biti. Ne bi u potpunosti znali tko želimo biti bez “pomoći” usporedbe s drugima.

Pitanja koja je dobro pitati se prilikom uspoređivanja s drugima kako bi samu “usporedbu” uzeli u svoju korist:

  1. Koristiš li usporedbu s drugima kao način da samog/u sebe motiviraš u pozitivnom smjeru? (“usporedba prema gore”)
  2. Koristiš li usporedbu s drugima na način da ne potražiš pomoć jer “drugima je gore” zbog čega u životu ostaješ na istom mjestu? (“usporedba prema dolje”)
  3. Koristiš li usporedbu s drugima kao lažno podizanje svog samopouzdanja jer su drugi “puno lošiji”? (“usporedba porema dolje”)

U suštini, ako se uspoređujemo s drugima, onda bi trebali težiti “usporedbi prema gore”, odnosno onoj koja nas vodi prema boljem ja i boljoj životnojn perspektivi. “Usporedba prema dolje” ili “usporedba s onima koji su poput nas” nas može samo zadržati u trenutnoj životnoj poziciji.

Za kraj, najvažnija usporedba kojoj bi trebali težiti nakon svih navedenih je ona sa samim/om sobom. Vrijedno je, s vremena na vrijeme, okrenuti se i pogledati unatrag, promotriti svoj životni put, vidjeti do kuda smo došli i što smo sve putem činili kako bi ostvarili to gdje smo sada.

Dapače, vještinu uspoređivanja sa samim sobom bi trebali prakticirati što češće.

Sretno! 🙂

Može te također zanimati…